Alba Quetglas Canalda. Advocada

Alba Quetglas Canalda
Advocada
 
Advocada especialitzada en dret mercantil i civil, amb gran experiència professional tant en l’assessorament jurídic a particulars i empreses com en l’àmbit processal.
 
Àmplia experiència en contractació mercantil en àmbits nacionals i internacionals, així com en matèria societària pel que fa a la constitució de societats, preparació d’acords judicials (augments i reduccions de capital), preparació d’actes i certificacions de Juntes Generals/Extraordinàries i de Consells d’Administració, elaboració de contractes de compraventa de participacions i accions, acords Joint-Venture i pactes parasocials, i col·laboració en operacions de fusions, adquisicions i control d’empreses (M&A).
 
Així mateix, posseeix extensos coneixements i experiència en dret civil tant en l’àrea de contractació com en tota mena de procediments judicials  en front de les diferents instàncies jurisdiccionals.
 
FORMACIÓ
 
Graduada en  Dret a ESADE.
Intercanvi universitari a la Universitat de Copenhague.
Màster Universitari en Advocacia a ESADE.
Màster en Dret Internacional dels Negocis a ESADE.