Concursal i protecció de crèdits

Assessorament en fase pre-concursal.
Elaboració de propostes de conveni i plans de viabilitat.
Liquidació ordenada d’empreses.
Assessorament en l’adquisició o alienació d’empreses i unitats productives.
Tramitació judicial de procediments d’insolvència (Concursos de creditors voluntari o necessari).
Defensa de crèdits dels Creditors.
Comunicació, impugnació i reconeixement de crèdits. Interposició d’incidents concursals.
Defensa davant les accions de reintegració.
Intervenció en al peça de qualificació concursal.