Dret de família

Processos en matèria de dret privat, família i successori. Incapacitats, declaracions judicials d’hereus. Separacions i divorcis, mutu acord i contenciós.