Laboral

Assessorament i execució de Procediments d’acomiadament, modificacions de condicions, sancions, estudi i anàlisis de les possibles mesures en empreses amb problemes econòmics, tècnics, productius o organitzatius, Expedients de Regulació d’Ocupació, Negociació Col·lectiva, elaboració de convenis col·lectius, eleccions sindicals, conciliacions als serveis de mediació i arbitratge.
 
Realització de tot tipus de procediment judicial laboral: acomiadaments, sancions, reclamacions e quantitat, accions de reconeixement de dret, extincions, vacances, accidents de treball, procediments de responsabilitat civil, accidents de treball.
 
Seguretat social: procediments de reclamacions d’incapacitats permanents, procediments d’impugnació i reclamació de pensions, pensió de viudetat i d’orfandat, impugnació de sancions de la seguretat social, impugnació del recàrrec de prestacions en matèria d’accidents de treball, impugnació de prestacions derivades de l’administració pública (prestació d’atur, subsidi, etc).