Mayra Pírez Pérez. Advocada

Mayra Pírez Pérez
Advocada

Advocada processalista amb gran experiència en l'àmbit civil, assumint la direcció lletrada de tot tipus de procediments dins d'aquest àmbit, davant tot tipus de Tribunals i instàncies.
 
Especialista en Dret de Família, és lletrada habilitada de l'Elenc del Tribunal Eclesiàstic de l'Arxidiòcesi de Barcelona.
 
Especialista en dret bancari amb gran experiència en l'assessorament i representació processal, tant de clients privats com d'entitats del sector bancari. 
 

FORMACIÓ

Llicenciada en Dret a la universitat de Barcelona.
Curs Dret Canònic Tribunal Eclesiàstic.
Cursos diversos en matèria de Dret de Família i Dret Civil.
Curs d'especialització en Propietat Horitzontal.