Mercantil

Constitucions, adquisicions i alienacions d’empreses.
Modificacions Estatutàries, ampliacions i reduccions de capital, òrgans de la societat i assoliment d’acords.
Reestructuracions societàries, fusions i escissions de societats.
Dissolucions i liquidacions de societats.
Gestió d’impagats i deutors.
Auditoria legal, “Due Diligence”.
Assessorament i redacció de tot tipus de contractes i transaccions en general, i compliment de contractes mercantils.
Dret societari.
Dret de la competència, Propietat industrial i intel·lectual.
Comerç minorista.