Montserrat Rodriguez Sánchez. Advocada

Montserrat Rodríguez Sánchez
Advocada

Advocada en exercici des de 1992, amb una àmplia experiència en Dret Processal, Civil i Mercantil, així com en matèria de Dret Immobiliari i Urbanístic.
 
En l'àmbit processal ha litigat amb èxit en una variadíssima tipologia de procediments en matèria mercantil, civil, així com penal relacionat amb assumptes mercantils i urbanístics.
 
Destacar que en àmbit mercantil ha defensat en nombroses ocasions els drets de les empreses davant una situació d'insolvència i/o refinançament, així com les diferents problemàtiques dels actius immobiliaris en situació pre-concursal i concursal, inclusivament la seva adquisició dins del procés davant els Jutjats Mercantils, com en els processos d'execució hipotecària, embargaments, subhastes, entre altres.
 
De la mateixa manera s’ha de destacar que a l’actualitat, la seva intervenció en l'assessorament i representació processal al sector Bancari, en execucions hipotecàries i clàusules sòl.
 
Així mateix, ha intervingut en tota classe de procediments administratius d'elaboració de Planejament general, derivat, la seva execució i gestió. En aquest àmbit cal destacar la seva experiència i vinculació al Dret Immobiliari i en l'àmbit de l'Administració pública.
 
Va compaginar la seva activitat professional, amb el càrrec de Regidora d'Urbanisme, Habitatge i Medi ambient a la ciutat de Mataró, càrrec que va exercir des de 2011 a 2015 com a independent de qualsevol adscripció política i amb vocació de servei a la seva ciutat natal.
 
Ha format part de la Junta Directiva de la Unió de Botiguers de Mataró, durant els anys 2009 a 2011.
 
Ha estat Presidenta del Consell d'Administració de l'empresa urbanística municipal Promocions Urbanístiques de Mataro, S.A., i de l'empresa d'habitatge, Societat Municipal Prohabitatge Mataró S.A., càrrecs que va ostentar des de 2011 a 2015.
 
En l'actualitat, és membre de la Junta Directiva de la mútua sanitària LA NOVA ALIANÇA MATARONINA, i membre del patronat de la Fundació QUOARTIS.
 
Així mateix, forma part del Consell d'Administració d'una empresa amb projecció internacional en l'àmbit tèxtil, càrrec que ostenta des de l'any 2009.

 
FORMACIÓ

Llicenciada en Dret per la Universitat Central de Barcelona en 1989.
Curs d'Especialització de Dret Mercantil a la Universitat Central de Barcelona.
Curs ESADE sobre Dret Processal a la Universitat Ramón Llull.