Olga Pau Viñas. ADE

Olga Pau Viñas
ADE
 

Llicenciada en Administració i direcció d'empreses amb una àmplia experiència en l'àmbit fiscal i comptable.

Responsable de l'àrea fiscal, tant en l'assessorament recurrent a societats com a persones físiques en el compliment de les seves obligacions tributàries, confecció i presentació de liquidació d'impostos periòdiques, Impost de Societats i Comptes Anuals, com el puntual derivat d'operacions especials o de processos d'inspecció d'Hisenda, en procediments de gestió, inspecció, recaptació i sanció tributària.
 

FORMACIÓ

Llicenciada en Administració i direcció d'empreses per la Universitat Pompeu Fabra.
Diversos Cursos en matèria d'actualització Tributària i Comptable.