Presentació

RODRIGUEZ SÁNCHEZ Advocats i Assessors Associats, esta format per un equip de professionals amb una visió global de l’exercici del dret i de l'assessorament, i amb una ferma voluntat de prestar un servei jurídic i fiscal integral. Som un grup d’advocats i assessors que es caracteritzen per un alt nivell d’excel·lència acadèmica i experiència professional en l’exercici de les seves responsabilitats.

El bufet va iniciar la seva activitat professional l’any 1992, i va ser fundat per les sòcies Montserrat Rodríguez Sánchez, Carmen Rodríguez Sánchez i Marta Rufilanchas Guirado. Actualment disposa d’una estructura amb la que pot oferir als seus clients un assessorament jurídic multidisciplinar i fiscal, i a la vegada especialitzat, principalment en les àrees del Dret Civil, Mercantil, Administratiu i Penal, Dret Bancari, Dret Immobiliari i Urbanístic, Concursal, Dret de Familia, Laboral i Fiscal.

Els nostres serveis jurídics engloben des de l’assessorament sobre qualsevol qüestió legal fins la interposició o defensa en plets de totes les jurisdiccions en l’àmbit nacional, i amb projecció internacional.

Tot això amb el màxim rigor i professionalitat, assegurant un servei legal, complert i personalitzat. La nostra dedicació i el nostre compromís són absoluts.

MONTSERRAT RODRÍGUEZ
Advocada