Xavier Ilincheta. Economista

Xavier Ilincheta Ferrer
Economista

Dilatada experiència en assessorament i planificació fiscal, tant a empreses nacionals com a empreses pertanyents a grups multinacionals, així com a particulars.
 
És responsable de l'àrea de fiscalitat integral. També presta el seu assessorament en operacions de reestructuració societària i reorganització societària de grups empresarials, operacions vinculades, fusions i operacions de compravenda de companyies, planificació fiscal i relacions fiscals internacionals, Due Diligence Fiscal, així com en transaccions econòmiques, conflictes accionarials, i d'expansió internacional, incloent tant consultoria, l'anàlisi i la planificació fiscal, com els aspectes de negoci dels mateixos.
 
És especialista així mateix en la planificació tributària de patrimonis de persones físiques, familiar i successòria, i en l'assessorament corporatiu i accionarial.
 
Intervé així mateix en litigis de l'àmbit tributari, tant pel que concerneix la defensa dels interessos dels clients enfront de la Inspecció d'Hisenda i a la interposició de reclamacions en via econòmica-administrativa, com en la interposició de recursos en via contenciós-administrativa.
 
També és membre del Consell d'administració de diverses companyies, a les quals assessora de manera permanent en els aspectes estratègics i fiscals.
 
Perit econòmic financer nomenat en diferents plets.
 
Membre de la comissió social del FCB des de juny de 2010.

 

FORMACIÓ
 

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona.
Màster en Dret Tributari i Financer.